Η DEAL Solar παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις για τη στήριξη των φωτοβολταϊκών  πλαισίων. Τα κύρια πεδία δραστηριότητας  της εταιρείας είναι η κατασκευή και εμπορία συστημάτων στήριξης  σε οικιακές, επαγγελματικές και βιομηχανικές στέγες, καθώς  και   σε  φωτοβολταικά  πάρκα, σε αγρούς.

Μέσα από μια πελατοκεντρική προσέγγιση της αγοράς, παρέχει στους πελάτες της μια συνολική λύση στο θέμα της εγκατάστασης των Φωτοβολταικών.
Η υποστήριξη της εταιρείας αρχίζει από την αρχική μελέτη της απαιτούμενης ποσότητας των υλικών στήριξης και ολοκληρώνεται με την παράδοση ενός άρτιου, λειτουργικού και αξιόπιστου συστήματος στήριξης, το οποίο θα στηρίζει αξιόπιστα και απρόσκοπτα τη Φωτοβολταική εγκατάσταση, για όλα τα χρόνια λειτουργίας της.
ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ
Μοναδικά εξαρτήματα, Ανταγωνιστικές τιμές,
Ευκολία τοποθέτησης, Σημαντική μείωση χρόνου εγκατάστασης
ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ
Υπολογισμός Κόστους Συστήματος Στήριξης ΙΙ
Η DEAL SOLAR , σε συνεργασία με την MOUNTING SYSTEM LTD,  παρέχει συστήματα στήριξης Φ/Β πλαισίων και καλύπτει όλες τις απαιτήσεις για στέγες και αγρούς.  Στοιχεία Επικοινωνίας της MOUNTING SYSTEΜS Ltd, τηλ 00357 25560097, κινητό 00357 99282641 και E-mail : infocy@dealsolar.gr  και info@mountingsystems.com.cy   

Στο Μονοπάσσαλο Σύστημα Στήριξης  Φ/Β πλαισίων, το Γαλβανιζέ Τμήμα αυτού δηλ. ο Πάσσαλος Στήριξης και η Κεφαλή Έδρασης, προσφέρονται στην  πολύ καλή τιμή των 70 λεπτών/Kgr . Βάρος πασσάλου 30Kgr και βάρος Κεφαλής 13,10 Kgr. Περισσότερα στοιχεία στη σελίδα των Νέων Προιόντων.
Όλα τα υπόλοιπα υλικά  δηλ.   κουπαστές , ράγες στήριξης, σύνδεσμοι ραγών,  τα σετ αγκύρωσης, τα κλιπς συγκράτησης καλωδίων και τα καλύμματα άκρων ράγας προσφέρονται με έκπτωση 25% επί των τιμών του τιμοκαταλόγου μας,  για έργα άνω των 100 kw .
                 
   
DEAL SOLAR, ποιότητα , αξιοπιστία, εφευρετικότητα και ευελιξία  
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟΠΑΣΣΑΛΟ ΣΥΣΤΗΜΑ